04

In de afgelopen jaren waarin ik actief bezig was met cultuurverandering in diverse organisaties, heb ik geleerd dat het allemaal begint met een visie hebben op zorg. Als die visie goed in alle lagen van een organisatie is verankerd, als er commitment is van bestuur en management, is de gewenste cultuurverandering mogelijk, zo is mijn vaste overtuiging

Toekomstperspectief

Gezien de diverse politieke, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zullen we de zorg toekomstbestendig moeten maken. Dat betekent dat er nogal wat zal moeten veranderen. Zeker als we de zorg betaalbaar willen houden, de solidariteit intact willen laten én liefdevolle zorg willen geven. Uitgangspunt is het functioneren in combinatie met de zorgbehoefte van de cliënt en zijn systeem, ook in intramurale zorgsetting. 

Complexe zorg

Verregaande extramuralisering is de trend voor de komende jaren. Dat betekent een verschuiving van zwaardere en meer complexe zorg naar de wijk. Dat is een goede ontwikkeling mits er voldoende opvang is om die complexe zorg ook te leveren. Ook voor de traditionele verpleeghuizen betekent dit een verandering van bewonersgroepen. Cliënten komen binnen met multiproblematiek waarbij tegenwoordig de gemiddelde levensverwachting vaak minder dan 1 jaar is voor mensen met dementie. Door een tekort aan hoogopgeleide professionals zal multidisciplinaire samenwerking meer dan ooit noodzakelijk zijn. Maar ook inzet en toepassing van e-health, het samenwerken met informele netwerken, actieve samenwerking met mantelzorgers zijn beslist noodzakelijk om het kwaliteitsniveau van de Nederlandse zorg stabiel te houden. Ik hoop en wens dat de verschillende financieringsvormen nu eens geen barrière vormen voor optimale samenwerking.

Eigen regie

De zorg zal zo ingericht moeten worden dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, zorg op maat kan krijgen van zorgverleners met een hoge mate van eigen regie. Kleinschaligheid waar het kan, op het gebied van woonvormen, maar ook in kleine, zelfstandig opererende buurt- of wijkteams.

Mensen

Er voor zorgen dat een ieder in de toekomst adequate en hoogwaardige zorg kan blijven krijgen is een enorme uitdaging. Die uitdaging zorgt ook voor grote druk. Onder druk wordt alles vloeibaar en worden cliënt en medewerker nogal eens vergeten. En dan gaat het mis. Zorg gaat over mensen: voor mensen, door mensen. Laten we dat vooral niet vergeten.