05

Zorghotel Breukelen. Als kwartiermaker heb ik samen met een projectgroep uitvoering gegeven aan de opdracht van de directeur Publieke Gezondheidszorg van de GGD/GHOR om met de samenwerkende zorginstellingen in de regio Utrecht het van der Valk Hotel Breukelen om te buigen naar een Zorghotel voor COVID19. Vanaf mei 2020 is de locatie verder ontwikkeld onder de vlag van Careyn waarbij ik als locatiemanager actief was. Op 15 juni hebben we de locatie weer ontmanteld omdat de noodzaak voor deze cohortlokatie niet meer aanwezig was (april-juni 2020)

Bij de Swinhovegroep te Zwijndrecht was ik verantwoordelijk voor alle primaire processen in de functie van interim Manager Zorg, Wonen en Behandeling. Ook was ik adviseur voor MT/RvB. Ik heb de transitie opgestart om van een traditionele verpleeghuisorganisatie naar een meer inhoudelijk gestuurde organisatie te groeien. Dit door middel van het opzetten van spiegelgesprekken (echt luisteren wat de klant van ons wil), het starten van een project Advanced Care Planning maar ook het koken op de woongroepen opnieuw opgezet, samen met Care Culinair, “lekker eten en drinken”. Periode maart 2019 t/m juni 2020

Bij Zorgspectrum in Nieuwegein/Houten/Vianen was ik verantwoordelijk voor het herinrichten van de wijkteams en het implementeren van het Project Route Optimaal. De focus binnen Route Optimaal lag enerzijds op efficiënte clientroutes en het optimaliseren van de bedrijfsvoering en anderzijds op het stimuleren van eigenaarschap en zelforganiserend vermogen binnen de teams. In een jaar tijd is de bedrijfsvoering gezond geworden en nemen medewerkers steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Deze opdracht heb ik uitgevoerd vanaf december 2017 tot januari 2019.

Tevens was ik vanaf juni 2018 tot maart 2019 verantwoordelijk als locatiemanager voor het HaltnaHuis te Houten. De belangrijkste opdracht was het inzetten van een cultuurveranderingstraject met de focus op personeelsitems in alle facetten (verzuim, werving&selectie, functioneren) en het verbeteren van de kwaliteit van zorg (professionalisering; van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam).

Bij het Parkhuis in Dordrecht (verpleeghuiszorg) was verandering nodig. Een typische traditionele verpleeghuisorganisatie die toe was aan modernisering. Meer verantwoordelijkheid van medewerkers laag in de organisatie, minder administratieve lasten, en vooral: beter luisteren naar bewoners en hun familie. We gingen van start met spiegelgesprekken waarbij familieleden uitgebreid aan het woord kwamen. Dit leverde een schat aan informatie op en vormde de basis van een groot veranderingsproces dat nog steeds gaande is (maart 2015-oktober 2017).
Zie ook: Hartverwarmend Thuisvoelen op de webstie van Het Parkhuis (PDF) 

Bij S&L Zorg was ik als interimmanager Zorg (regio Roosendaal) verantwoordelijk voor de zorg voor verstandelijk gehandicapten (oktober 2014-maart 2015).

Florence thuiszorg wilde een transitie van traditionele thuiszorg naar zelfsturende kleinschalige wijkteams. Ook alle administratieve en HRM-processen moesten daaraan worden aangepast (oktober 2012-april 2015).

Ook thuiszorgorganisatie Marente wilde naar kleinschalige wijkteams. Ik was daar adviseur voor het project WijkZorg en heb ook het ServiceTeam Thuiszorg ingericht (september 2013-december 2014 in opdracht van GrowWork).

Voor GrowWork ben ik in november 2012 als trainer begonnen op het thema zelfsturende teams.

Bij Aafje (thuiszorg) ben ik als organisatieadviseur ingezet bij het opstarten van nieuwe thuiszorgteams. (september 2012-februari 2013).

Als zelfstandig zorgondernemer begon ik in 2012 bij ZorgContact/Amie als divisiemanager extramurale zorg, met als opdracht de herinrichting van de thuiszorg en dagbesteding (augustus 2012-maart 2013).