02

In 1982 ben ik als leerling-verpleegkundige begonnen in het Militair Hospitaal in Utrecht. De specialisatie oncologie deed ik in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. In het UMC Utrecht heb ik mij als oncologieverpleegkundige veel beziggehouden met kwaliteitsverbetering en research.

In 1995 ben ik afgestudeerd als verplegingswetenschapper. Daarnaast heb ik diverse bedrijfskundige opleidingen gedaan als ook diverse opleidingen gericht op nieuw of anders organiseren.

Verder heb ik mij ingezet voor ontwikkelingen op het gebied van de beroepsinhoud en positionering van de beroepsgroep. Zo ben ik voorzitter geweest van de Vereniging van Oncologieverpleegkundigen (VvOV, 1995-2001) en bestuurslid van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN, 2004-2010).

In 2002 heb ik de overstap gemaakt van de ziekenhuiswereld naar de thuiszorg waar ik als regiomanager en later adjunct-directeur Zorg werkte bij Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord. In 2006 werd ik zorgondernemer Electieve Chirurgie in het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn. Vanaf 2010 tot medio 2012 was ik sectorhoofd Extramurale Zorg bij HilverZorg, een VVT-instelling.

Vanaf medio 2012 ben ik begonnen als ZZP’er in de zorg (zie opdrachten).

Als trotse verpleegkundige heb ik altijd de drijfveer gehad om de inhoud van de zorg te verbeteren en als manager heb ik dat nog steeds! Bewust heb ik gekozen voor het hoger management omdat daar in mijn ogen vaak onvoldoende mensen zijn met kennis van de zorginhoud. Want waar het in de zorg uiteindelijk om gaat is dat de cliënt adequaat wordt geholpen.

Voor een uitgebreid CV klik hier