03

Brede ervaring

Ik heb veel en gevarieerde expertise: (academisch) ziekenhuis, thuiszorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg; in al deze sectoren heb ik gewerkt. Daar kreeg ik te maken met bezuinigingen, gedwongen ontslagen maar ook met fusies, marktwerking, gewijzigde financieringsstructuren, cultuurveranderingstrajecten en nieuwbouw. Ook heb ik ervaring met innovatieve programma’s van bv Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, Waardigheid &Trots en InvoorZorg.

Binnen de nieuwe definitie van gezondheid staat het functioneren centraal. Zorgverleners dienen nog beter te kijken en te luisteren naar de wensen en beperkingen van zij die zorg nodig hebben. Dit moet op een liefdevolle wijze en met respect gebeuren. Dat gaat in veel gevallen helaas moeizaam. Ik kan teams daarbij ondersteunen, coachen en inspireren zodat de nodige innovatie op gang komt en tot concrete resultaten leidt. 

Reorganiseren

Tijdens mijn loopbaan ben ik bij veel reorganisaties actief betrokken geweest. Vaak heb ik zelf aan de tekentafel gezeten. Of het nu gaat om het omvormen van reguliere thuiszorg naar een buurtgerichte aanpak, het aanpassen van de managementstructuur of het herstructureren van het primaire proces; ik doe het graag met veel energie waarbij ik steeds de inhoud als uitgangspunt neem..

Transitiemanagement

De overgang van een traditionele organisatie naar kleinschalig werkende (wijk)teams is veel omvattend. Zelfsturing of zelforganisatie is nooit een doel op zich. Echt zelfstandig werken heeft veel gevolgen voor bestaande structuren, processen en systemen en vooral voor medewerkers. Veel ervaring als procesbegeleider en adviseur maar ook als 'hands on' transitiemanager heb ik op dit thema.

Bestuurlijke ervaring

Vanaf 2014 ben ik actief als toezichthouder/vicevoorzitter bij Brentano (ouderenzorg).
In 2004 werd ik bestuurslid van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN, 2004-2010).
In 1995 werd ik voorzitter van de Vereniging van Oncologieverpleegkundigen (VvOV, 1995-2001).

Voor een uitgebreid CV klik hier